Selecteer een pagina

Heldere analyses voor een gezonde bedrijfstoekomst

Weet u waar uw onderneming financieel staat? Maak hier zelf een analyse in enkele stappen!

Met de bedrijfsanalyse van analyseert.nl maakt u snel een eenvoudige financiële analyse van uw bedrijf. De analyse vergelijkt uw cijfers met de branchegegevens van uw sector en andere bedrijven uit uw sector. Zo weet u direct waar u staat en heeft u een reële indicatie van de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Na het invoeren van alle gegevens ontvangt u direct een rapport met adviezen om uw resultaat te verbeteren. Zelf kunt u online ook werken aan de verbetering van uw resultaat. Door het aanpassen van uw kengetallen ziet u direct de resultaten van deze aanpassingen. Handig toch?

  • Toegevoegde waarde 67%
  • Arbeidsquote 35%
  • Kapitaalquote 50%
  • Omzetsnelheid 92%

Overtuig uzelf

We hebben een mooie demo voor u klaar staan. Zie met eigen ogen hoe eenvoudig u een analyse maakt van de financiële situatie van uw bedrijf.

Demo bekijken

Uw privacy

Een combinatie van technische maatregelen en procedures maken dat uw data bij ons in veilige handen is. Beloofd!

Privacy Policy

Snel weten hoe gezond uw bedrijf is? In 4 stappen weet u waar u staat!

Stap 1 - Aanmelden

Stap 1 - Aanmelden

Aanmaken van een account is eenvoudig. We hebben slechts uw NAW-gegevens, bedrijfslogo, eventueel lidmaatschap van een branchevereniging en e-mailadres nodig. U ontvangt een e-mail met daarin een bevestigingslink en kunt meteen aan de slag!

Stap 2 - Invullen

Stap 2 - Invullen

Na inloggen komt u in uw privéruimte terecht. In 12 stappen legt u de financiële situatie van uw onderneming vast. U krijgt bij iedere stap direct feedback over de wijze waarop uw kengetal zich verhoudt tot de gemiddelden in uw branche.

Stap 3 - Analyseren

Stap 3 - Analyseren

Uw analyses worden automatisch opgeslagen in een archief dat alleen voor u toegankelijk is. Heldere overzichten laten zien hoe uw bedrijf er voor staat en zich verhoudt tot andere bedrijven. Rapporten zijn als PDF te downloaden of printen.

Stap 4 - Optimaliseren

Stap 4 - Optimaliseren

Door te ‘spelen’ met de cijfers in het rapport leert u – bijgestaan door instructievideo’s – wat de effecten daarvan zijn voor de financiële positie van uw onderneming. Zo leert u uw bedrijfsresultaten te optimaliseren.

Demo analyse

Deze demo toont de schermen die bedrijven doorlopen tijdens de werkelijke bedrijfsanalyse. De vier stappen registreren, invullen, analyseren en optimaliseren zijn voor deze demonstratie achter elkaar gezet. Zo krijgt u snel een betrouwbare indruk van het gehele proces.

Stap 1 - Aanmelden

Om de privacy van gebruikers en hun financiële informatie te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat ze een eigen account aanmaken. Gebruikers doorlopen dan een procedure om de account te bevestigen. Deze is in de demo weggelaten.

Stap 2 - Invullen

In deze fase van de bedrijfsanalyse worden stap voor stap de belangrijkste kengetallen berekend aan de hand van de cijfers die bedrijven invoeren. Iedere stap start met een korte uitleg over het kengetal. Ieder kengetal wordt vergeleken met de gangbare norm voor de bedrijfstak. Feedback hiervan is zichtbaar door een groen, oranje of rood licht. Bij de analyse krijgen bedrijven op basis hiervan advies.

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde is de omzet minus alle inkoop van goederen en diensten bij derden. Toegevoegde waarde is een ander woord voor productiewaarde, hetgeen u en uw bedrijf produceren. De toegevoegde waarde wordt verdeeld over alle belanghebbenden: hiervan wordt het salaris betaald van werknemers, lost u af op uw financieringen, betaalt u belasting en hopelijk is er een winstbestemming.

Arbeidsquote

De arbeidsquote is de verhouding tussen de personeelskosten en de toegevoegde waarde; het percentage toegevoegde waarde dat dient ter dekking van de loonkosten. Dit getal mag niet structureel stijgen. Is dat wel het geval, dan zal dat ten koste gaan van de winst. Als het arbeidsquote te hoog is, moet je keiharde maatregelen nemen: of meer orders binnenhalen of het personeelsbestand inkrimpen.

Kapitaalquote

De kapitaalquote is de verhouding tussen de kapitaallasten en de brutomarge, het percentage brutomarge dat dient ter dekking van de kapitaallasten. Dit getal mag niet hoger zijn dan 20 procent. Is dat wel het geval, dan leveren de investeringen onvoldoende rendement op. De kapitaalquote hangt nauw samen met de omvang van de productiemiddelen en hun financieringsstructuur.

Cashflow

De cashflow is de nettowinst plus afschrijvingen. De cashflow is een indicatie van de hoeveelheid geld die een bedrijf in kas heeft om investeringen te doen, schulden af te lossen en de dagelijkse rekeningen te betalen. Aan de hand van de cashflow en de vooruitzichten voor de cashflow worden investeringen en de haalbaarheid daarvan bepaald en berekend.

Omzetsnelheid

De omzetsnelheid is de inkoopwaarde gedeeld door de gemiddelde voorraad. Goederen die vlot worden verkocht, hebben een hoge omzetsnelheid. Is de omzetsnelheid te laag, dan liggen teveel of verkeerde goederen op voorraad. In voorraden zit kapitaal vast. Je betaalt over dit kapitaal rente en kunt het kapitaal niet elders investeren.

Leenvermogen

Het leenvermogen is het rentedragend vermogen gedeeld door de cashflow. Dit is een van de belangrijkste voorspellers van een faillissement. De cashflow moet voldoende zijn om de rente- en aflossingen te kunnen betalen. De uitkomst van deze formule mag maximaal vier bedragen. Bij een bedrijf in moeilijkheden neemt deze waarde in rap tempo toe, omdat er onvoldoende cashflow binnenkomt.

Debiteurentermijn

De gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren, uitgedrukt in dagen. Gedurende deze periode moet de onderneming over (vreemd) vermogen beschikken om het debiteurensaldo te financieren.

Crediteurentermijn

De gemiddelde doorlooptijd van de crediteuren, uitgedrukt in dagen. Het zegt iets over het gemiddeld aantal dagen dat een ontvangen factuur niet wordt betaald.

Dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren zijn in de boekhouding klanten die op rekening gekocht hebben, maar van wie het twijfelachtig is of ze ooit nog hun factuur zullen betalen. De overboeking van gewone debiteuren naar dubieuze debiteuren moet in de administratie worden doorgevoerd op het moment dat er vastgesteld wordt dat er problemen zullen optreden bij de inning van de vordering.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit bepaalt of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen.

Omzet per werknemer

Bij de indicator omzet per fte zetten we de omzet af tegen de beschikbare arbeidscapaciteit (in volledige banen, oftewel fte). Het geeft een indicatie van de geleverde prestatie door het bedrijf en is intern nuttig om bijvoorbeeld per kwartaal bij te houden.

Stap 3 - Analyseren

In deze fase van de bedrijfsanalyse kunt u voor alle kengetallen vergelijken hoe uw bedrijf zich verhoudt tot andere bedrijven die een analyse hebben uitgevoerd, afgezet tegen de norm die voor uw bedrijfstak gangbaar is. Zo ziet u direct waar de pijnpunten zitten en waar het goed gaat met uw onderneming.

Stap 4 - Optimaliseren

In deze fase van de bedrijfsanalyse leert u ‘spelenderwijs’ wat de gevolgen zijn van maatregelen. Door de cijfers in de bedrijfsanalyse te wijzigen, ziet u direct wat hiervan het gevolg is voor de kengetallen.

Informeer naar de mogelijkheden van analyseert.nl voor uw bedrijf of sector

Contactformulier

Met de bedrijfsanalyse van analyseert.nl weet u direct waar u staat en heeft u een reële indicatie van de financiële gezondheid van uw bedrijf. Dat wilt u toch ook niet missen? Vraag geheel vrijblijvend een proefaccount aan en ervaar zelf hoe eenvoudig het is om een bedrijfsanalyse te maken.

Optimaliseren
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.